Website van de Mammut-groep
In hooggeïndustrialiseerde landen is er een tendens om de productie van goederen naar minder ontwikkelde landen te verplaatsen, die het gevolg is van de lagere loonniveaus in die landen. Deze trend is echter niet dominant in de kapitaalgoederensector. Terwijl consumptiegoederen in duizenden of miljoenen stuks geproduceerd worden, zoals computers, auto's of telefoons, worden kapitaalgoederen in zeer kleine series geproduceerd, misschien wel 10-50 van dezelfde machines per jaar. Bovendien zijn het vaak niet identieke machines omdat ze tot op zekere hoogte aan elke klant aangepast zijn.
De fabrikanten van kapitaalgoederen hebben dus uitzonderlijke verwachtingen van hun werknemers: (1) ze vereisten een nauwe samenwerking tussen de engineering-/ontwerpafdelingen in het westen en de productieafdelingen, om de kwaliteit van elke aan individuele behoeften aangepaste machine te waarborgen; (2) de bij de productie van dergelijke machines betrokken werknemers moeten hooggekwalificeerd zijn om de complexiteit van het ontwerp en de wijze waarop de apparatuur geproduceerd wordt te kunnen begrijpen. Dit betekent dat veel fabrikanten van kapitaalgoederen hun belangrijkste productiefaciliteiten nog altijd in hoogontwikkelde landen handhaven.
Er is nog een andere behoefte aan hoogopgeleide arbeidskrachten. Alle investeringsgoederen moeten op het terrein van de eindklant geïnstalleerd worden, bijvoorbeeld in een autofabriek of een hamburgerfabriek. Eindklanten hebben voor een dergelijke installatie niet alleen gekwalificeerd personeel nodig, maar ook engineerings- en inkoopdiensten voor de juiste plaatsing en inbedrijfstelling van de apparatuur in de desbetreffende autofabriek of voedselverwerkende industrie.
Dit is waar de Mammut-groep een rol speelt. De Mammut-groep is gespecialiseerd in het leveren van gekwalificeerde arbeidskrachten aan de voedselverwerkende en farmaceutische industrie. De Abble-dochterondernemingen richten zich op het verrichten van las- en assemblagediensten voor installaties van roestvrij staal in West-Europa. De Mammut-groep ontwikkelt zelf ook de engineerings- en inkoopdiensten, waardoor het bedrijf in staat is om op complete uitvoering van lijn- en installaties en technologische systemen te bieden.
We werken volgens het motto: "We spelen in op uw behoeften!”.
Deze behoeften zijn de installatie en ondersteuning bij de installatie van apparatuur tegen optimale kosten en met de hoogst mogelijke kwaliteit.