O Grupie
W krajach wysoko uprzemysłowionych istnieje tendencja do przenoszenia produkcji towarów do krajów mniej rozwiniętych, spowodowana tamtejszym niższym poziomem płac. Tendencja ta nie jest jednak dominująca w branży dóbr kapitałowych. Podczas gdy dobra konsumpcyjne są wytwarzane w tysiącach lub milionach sztuk, tak jak komputery, samochody lub telefony, dobra kapitałowe produkowane są w bardzo małych seriach, może 10-50 takich samych maszyn rocznie.
Ponadto wiele razy nie są to identyczne maszyny, ponieważ są w pewnym stopniu dostosowane do każdego klienta.
Producenci dóbr kapitałowych mają zatem wyjątkowe oczekiwania od swoich pracowników: (1) wymagają ścisłej współpracy między działami inżynierii/projektowania, które znajdują się na Zachodzie, a działami produkcji, aby zapewnić jakość wykonania każdej maszyny dostosowanej do indywidualnych potrzeb; (2) pracownicy zajmujący się produkcją takich maszyn muszą posiadać wysokie kwalifikacje, aby zrozumieć zawiłości projektu i sposób produkcji sprzętu. Oznacza to, że wielu producentów dóbr inwestycyjnych nadal utrzymuje swoje główne zakłady produkcyjne w krajach wysoko rozwiniętych.
Istnieje inna potrzeba wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.
Wszystkie dobra inwestycyjne muszą być zainstalowane w zakładzie klienta końcowego, np. w fabryce samochodów lub zakładzie produkcji hamburgerów. Klienci końcowi potrzebują do takiej instalacji nie tylko wykwalifikowanych pracowników, ale także usług inżynieryjnych i zakupowych do prawidłowego umieszczenia i uruchomienia urządzenia w fabryce samochodów lub w zakładzie przetwórstwa spożywczego.
Właśnie tutaj wkracza Grupa Mammut. Specjalizuje się ona w dostarczaniu wykwalifikowanej siły roboczej do przetwórstwa spożywczego i przemysłu farmaceutycznego. Jej spółki zależne Abble koncentrują się na świadczeniu usług spawania i montażu instalacji wykonanych ze stali nierdzewnej w Europie Zachodniej. Sama Grupa Mammut rozwija ponadto usługi inżynieryjne i zakupowe, które pozwalają firmie ubiegać się o realizację całych projektów instalacji linii i systemów technologicznych.
Pracujemy zgodnie z mottem: „Odpowiadamy na Twoje potrzeby!”
Tymi potrzebami są instalacja i pomoc w instalacji sprzętu po optymalnych kosztach przy najwyższej możliwej jakości.